Welcome to TranslatorPub.Com!

USUARIO PUB: ulfnor

Informacion Personal

Primer nombre:
Ulf
Segundo nombre:
Vilhelm
Apellido:
Norlinger
Fecha de suscripcion:
12/23/2008
Direccion de correo:
Debes iniciar sesion para ver!
Website:
http://hem.bredband.net/ulfn/
Genero:
Masculino
Perfil:
On my spare time I enjoy hiking in woods and fields. Love to paint and take photographs. Read a lot, both fiction and non-fiction (considered as well-informed).

Through all my life I have been interested in Swedish cultural history, and have visited many ancient monuments during holidays, as Ales' stones in Scania, the Viking town on Birka, Uppsala burial mounds, the Ottar barrow, and several ancient remains on Gotland.

Qualities
Ambitious
Accurate
Focused
Enterprising
CreativeTitulo de articulo: Star Trek
Fecha de creacion:
12/24/2008
Ultima actualizacion:
01/03/2009
Idioma:
Swedish
Categoria:
Translation
Rango de TranslatorPub.Com:
66
Vistas:
1593
Comentarios:
0
Valoracion:
0, Puntaje promedio: 0 (10 Max)
Texto:
Destination
-----------
Stjärnflottan fortsätter att få in rapporter om oro på Romulus. Pretor Tal’aura påbjuder matransonering och strikta regler för användningen av replikatorer på hemplaneten, och hävdar att alla måste hushålla med imperiets resurser för att stödja militärens kampanj mot Donatra och rebellstaten Romulanska statsimperiet.

Bristen på varor utlöser kravaller i huvudstaden Ki Baratan, och striderna pågår i två dagar innan pretorn ger order till sina trupper att ingripa. Observatörer på Romulus påstår att så många som 2000 romulaner kan ha dött i de inledande upploppen eller i strider mot romulanska trupper.

De inre oroligheterna och motståndet från den romulanska överklassen tär hårt på Tal’auras kontroll av imperiet. Hon påkallar hjälp från sina allierade i senaten att normalisera läget i regeringen, och de svarar med att utöka pretorns makt. Tal’aura kan nu både förläna någon en adelstitel och dra tillbaka den, vilket tidigare bara var förbehållet kejsaren. Hon ges också möjligheten att deklarera krig utan senatens godkännande.

Ambassadör Spock återvänder till Romulus för att ta sin rättmätiga plats hos Enighetsrörelsen (eng. the Unificationists) . Rörelsens ledare säger att fastän de inte kan få Federationens stöd, så kommer de fortsätta att kämpa fredligt för sin sak på Romulus.

Vid stjärndatum 60900,31 anfaller flottans anförare Tomalak Donatras flotta vid Xanitla. Tomalaks styrkor besegras grundligt i det åtföljande slaget, och han drabbas av ytterligare en motgång då amiral Taris och de tolv skeppen under hennes befäl går över till motståndarsidan.

Cardassierna når vissa framgångar i sina strävanden att återuppbygga sin krigsdrabbade planet, genom det nya avtalet med Federationen om en försäkran om bistånd, och inleder en återuppbyggnad av storstaden Lakarian City. Utgrävningar på flera platser på planeten avslöjar antika hebitiska reliker, och publiceringarna av dessa fynd återuppväcker ett intresse bland cardassierna att utöva de gamla religiösa och kulturella ceremonierna.

Oralierna, ett religiöst sällskap som kan dateras tillbaka till den hebitiska civilisationen, och som förbjöds av den Cardassiska unionen, börjar öppet utföra sina ritualer och söker nya anhängare bland den cardassiska befolkningen. Den nya väckelsen motarbetas av meningsfränder till den “Sanna Vägen”, som fortsätter att kräva en återgång till det gamla totalitära styret.

Klingonimperiet och Förenade planetfederationen är oense om den lagliga rätten för klingonerna att lägga beslag på planeten Khitomer. I en omröstning beslutar Federationsrådet med knapp marginal att inte formellt protestera mot Klingonimperiets militära aktion. Men bara det faktum att ärendet togs upp i Federationsrådet för votering är en tillräcklig förolämpning för att Qo’noS skall återkalla sin ambassadör i Federationen.

Hårdföra medlemmar av det klingonska Högsta rådet kräver att Martok förvisar Federationens ambassadörer från klingonsk rymd. Martok vägrar att åtfölja uppmaningen, och besegrar rådsmedlemmen Qolka i en hedersduell efter att Qolka anklagat Martok för att vara "en knähund i händerna på sina herrar i Stjärnflottan".

I juridiska ärenden beslutar konteramiral James Bennet i Stjärnflottans generalauditörsenhet att Doktorns argument hämtade från paragrafen ”Rättigheter för artificiella varelser” ur Stjärnflottans stadgar inte är tillämpliga för om Doktorn skall få behålla sin mobila emitter eller inte. Bennet menar att de befintliga prejudikaten endast kan användas för att fastställa om Doktorn skall betraktas som Stjärnflottans egendom eller inte, och inte för att besluta om han är en kännande varelse. Doktorns advokat överklagar beslutet och analytiker spår att fallet kommer att fortgå under obestämd tid.

Soongstiftelsen, en filial till Daystrominstitutet och engagerad i att föra fram de konstgjorda varelsernas rättigheter, tillkännager att de har börjat forska kring möjligheten att skapa en mobil holografisk emitter av egen konstruktion, med förhoppningen att den kan komma till civil användning.
Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2020 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal